امداد خودرو ایران خودرو

امداد خودرو ایران خودرو

مشتریان می‌توانند برای دریافت خدمات امداد خودرو ایران خودرو از طریق شماره تلفن 096440، برنامه ایساکو و همچنین با مراجعه به سامانه امداد خودرو ایران خودرو اقدام کنند.
با تماس به شماره امداد، می‌توانید درخواست خودروهای ایران خودرو را ثبت کنید و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنید. همچنین از طریق برنامه ایساکو نیز می‌توانید درخواست خدمات امداد خودرو را ثبت کنید و به‌روزرسانی‌های لازم را دریافت کنید. سامانه امداد خودرو ایران خودرو همچنین یک راه دیگر برای درخواست خدمات امداد خودرو است که از طریق آن می‌توانید درخواست خود را ثبت کنید و خدمات مورد نیازتان را دریافت کنید.

Loader